Obračamo se konkretno na vse vas in vsakega med vami v zvezi s predlogom zakona o uresničevanju kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji.Podpisani izvoljeni predstavniki Zvez kulturnih društev vseh šestih narodnih skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, ki smo v številu znatno več kot 200.000 državljani Republike Slovenije ter v tudi naši državi živimo lojalno in smo polno družbeno integrirani, izražamo obžalovanje in globoko razočaranje nad tistim delom izvoljenih predstavnikov ljudstva, ki nas zaradi našega neslovenskega etničnega izvora še po 27 letih očitno niso pripravljeni sprejeti medse kot konstitutivni del slovenske nacije. Namreč še v tem trenutku smo kot narodne skupnosti nelegalni subjekti v svoji državi, ni nas ne v ustavi ne v nobenem zakonu ali kakem drugem pravnem aktu RS, zaradi česar je kršen 2. člen ustave, po katerem je ali bi morala biti RS pravna država.Poslanke in poslanci SDS (Anja Bah Žibert, Jelka Godec in Bojan Podkrajšek), DeSUS (Marija Antonija Kovačič in Primož Hainz), SD (Marija Bačič) in NSi-KD (Ljudmila Novak) so sejo odbora za kulturo 20. aprila 2018 demonstrativno obstruirali. Zato so prisotni poslanci, člani odbora za kulturo ostalih parlamentarnih strank (SMC, Levica, nepovezani in NS), sicer soglasno, a lahko le z enim glasom večine potrdili predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. Ker poslanske skupine prvoomenjenih strank napovedujejo obstrukcijo za tudi 24. aprila že sklicano plenarno sejo državnega zbora, se kaj lahko zgodi, da ta seja sploh ne bo sklepčna, saj je zanjo potrebnih 46 poslanskih glasov.

Potem ko je lani propadla pobuda za vpis v ustavo teh šestih NS, imenovanih leta 2011 v Deklaraciji DZ, izglasovani z naddvetretjinsko večino vseh poslancev DZ, smo upali, da bo letos po naših 15-letnih kolektivnih strpnih in argumentiranih prizadevanjih sprejet vsaj zakon o kulturnih pravicah, ki bi omogočil vsaj delno vzdrževanje in ohranjanje kulturnih posebnosti vsake od šestih NS.

Okrog obravnavane zadeve, ki je načeloma vsebinsko nadstrankarska in bi morala biti nestrankarska, nismo pripravljeni sprejeti pojasnjevanja, da gre pri omenjeni obstrukciji številnih poslancev za strankarsko disciplino, ki je sicer že sama po sebi neustavna (82. člen ustave RS), a je v tem primeru še dodatno nesprejemljiva, ker je preprosto, vsaj po evropskih standardih, izrazito diskriminatorna. Če pa gre za tako odkrito politiko bodisi nekaterih parlamentarnih strank bodisi poslancev individualno, pa naj se javno izpostavijo in glasujejo na plenarni seji proti zakonu, ne pa da se strahopetno skrivajo za mehanizmom obstrukcije, ki da je drugačnega izvora.

Zato pozivamo vse poslanke in poslance DZ RS, da se udeležijo plenarne seje državnega zbora 24. aprila 2018 in se z lastnim glasom odkrito opredelijo do obravnavanega zakona.

Za narodne skupnosti v Sloveniji živečih Albancev Tahir Maliqaj, Bošnjakov Fahir Gutić, Črnogorcev Veselin Lakić, Hrvatov Mijo Stanko, Makedoncev dr. Ilija Dimitrievski in Srbov mag. Drago Vojvodić ter dr. Vera Kržišnik – Bukić, znanstvena svetnica Inštituta za narodnostna vprašanja