AKTUALNO

 

U rubrici AKTUALNO Bošnjački kulturni savez Slovenije će objavljivati najnovije vijesti i događaje koji se odnose na dijasporu kako u Sloveniji tako i u drugim državama širom svijeta, a odnose se na sveukupni život Bošnjaka kao i na njihove aktivnosti u tim državama. Takođe će biti objavljivane različite vijesti i događaji, zakonske i druge promjene u matičnoj državi Bosni i Hercegovini a tiče se svih značajnih događaja koji bi mogli pomoći Bošnjacima u dijaspori.  Vjerujemo, da ćemo i pojedinim prilozima o sportu moći našim čitaocima pružiti i  tu vrstu zadovoljstva.

Pozivamo vas na saradnju!

Uredništvo web portala:  www.bkzs.si