DBIHSP “LJILJAN” LJUBLJANA

Delite

Društvo Ljiljan je civilna in nepolitična organizacija.
Svoje aktivnosti izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.
Sedež društva je v Ljubljani, Dunajska cesta 50.
Društvo je ustanovljeno leta 1992, da krepi mir, prijateljstvo in razumevanje, ohranja in razvija sodelovanje med ljudmi v Republiki Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.
Namen društva je ustvarjanje pogojev in možnosti za zadovoljevanje potreb in interesov članov na kulturnem, športnem, znanstvenem področju ter na področju informiranja. Primarni namen je sodelovanje in poglabljanje prijateljstva med ljudmi v Republiki Sloveniji in Bosni in Hercegovini.
Društvo dosega svoje namene:
– s sodelovanjem z drugimi sorodnimi društvi ter ustanovami in organizacijami z namenom uresničevanja svojih ciljev,
– s prirejanjem javnih tribun, predavanj, ekskurzij, razstav, športnih in kulturnih srečanj, ki pripomorejo k boljšemu spoznavanju tradicij in običajev ljudi dveh držav,
– s spremljanjem in spodbujanjem znanstvenega in raziskovalnega dela na področju miru in razumevanja med narodi,
– s prirejanjem družabnih srečanj,
– s posredovanjem informacij sredstvom javnega obveščanja o pomembnih dogodkih in dejstvih o delovanju društva.
Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki to želi, ki sprejema pravila društva in se po njih ravna ter izrazi željo postati član društva in v ta namen podpiše pristopno izjavo.
Pošlji sporočilo: