Modra rijeka – Mak DIZDAR

SA SLOVENSKIM PRIJEVODOM!

Snimak je urađen 25. marta u Črnomlju, a prikazan je na konferenciji, izvedenoj u sklopu istraživačkog projekta o migracijama i posvećen je umrlima na granicama na periferiji EU (https://erim.ief.hr/)

https://studio.youtube.com/video/TRiB81FvgE8/edit

 

MODRA RIJEKA

Nikto ne zna gdje je ona
malo znamo al je znano

iza gore iza dola
iza sedam iza osam

i još huđe i još luđe
preko mornih preko gorkih

preko gloga preko drače
preko žege preko stege

preko slutnje preko sumnje
iza devet iza deset

i još dublje i još jače
iza šutnje iza tmače

gdje pijetlovi ne pjevaju
gdje se ne zna za glas roga

i još huđe i još luđe
iza uma iza boga

ima jedna modra rijeka
široka je duboka je

sto godina široka je
tisuć ljeta duboka jest

o duljini i ne sanjaj
tma i tmuša neprebolna

ima jedna modra rijeka

ima jedna modra rijeka –
valja nama preko rijeke

Mak DIZDAR