AKTUALNOBiHSLOVENIJA

Održan sastanak sa predstavnicima CIK-a BiH

prof.dr Suad Arnautović sa predstavnicima BH udruženja u Sloveniji! Elvis Alukić, fahir Gutić, Hasan Bačić, Hasan Kahrić
Prof.dr Suad Arnautović sa predstavnicima BH udruženja u Sloveniji! Elvis Alukić, Fahir Gutić, Hasan Bačić, Hasan Kahrić

U sklopu svojih posjeta Ambasadama BiH i iznalaženju mogućnosti da građani dobiju mogućnost da glasaju u BiH predstavništima,   je u Ljubljani održan sastanak predsjednika CIK-a prof.dr Suada Arnautovića sa članovima BiH udruženja u R. Sloveniji.  O ulozi Centralne izborne komisije BiH u periodu političkih napetosti i o povjerenju građana u izborni proces nas je informisao dr. Arnautović koji je pored ostalog istaknuo neotuđivo pravo građana BiH, da učestvuju na predstojećim izborima kao i o načinu registracije. Prethodno navedene aktivnosti potvrđuju opredjeljenost Cerntralne izborne komisije BiH da saradnji sa nevladinim organizacijama posveti značajnu pažnju i da tu saradnju podigne na viši nivo.

Predstavnici udruženja, Fahir Gutić, Elvis Alukić, Hasan Kahrić i Hasan Bačić,  su na kratko edukovani na temu elektronske registracija birača u BiH. Sastanak je upriličen u organizaciji prvog sekretara Ambasade BiH u Ljubljani Edina Ljutovića.

Sastanku sa članovima udruženja u R. Sloveniji je bio prisutan i Ahmet Halilović, pomoćnik ministra Ministarstva za vanjske poslove BiH. Spomenuta je mogućnost, da građani BiH sa boravištem u R. Sloveniji dobiju pravo glasanja u Diplomatsko konzularnom predstavništvu  BiH u Ljubljani. Sa ovakvm mogućnošću bi građani BiH koji žive izvan matične domovine dobili mogućnost izražavanja svoje glasčke volje. Posebno se to odnosi na starije osobe, bolesne osobe i one koji u trenutku izbora ne mogu otići u BiH da bi učestvovali na izborima. Uslov za to je, da se što više građana putem aplikacije registrira i da se iskaže želja za glasanjem u DKP U Ljubljani. O svemu tome građani će biti pravovremeno obaviješteni.

Aktivisti udruženja su upoznali predsjednika CIK-a, o radu kulturnih udruženja u R. Sloveniji, o ulozi tih udruženja u edukaciji registracije građana i o tome kako pomoći građanima da se registruju za predstojeće izbore. Istaknuto je, da građani sa područja BiH sa prebivalištem u R.Sloveniji su upoznati sa načinom registracije kako u ličnim kontaktima, tako i preko samih udruženja, putem stranice www.bkzs.si  te  https://www.facebook.com/BKZS.BKSS.

Poštovani članovi i simpatizeri BiH, molim Vas da se registrujete za parlamentarne izbore u BiH. Timovi za registraciju će radit cijelo vrijeme preko vikenda i biti će preko maila ili telefona dostupni ako nekome treba pomoć.

Iz Slovenije je krenula zadnjih par dana masovna registracija.

Rok za registraciju ističe 19.7.22

Hvala!

Tim za SLO