Održan sastanak sa predstavnicima CIK-a BiH

prof.dr Suad Arnautović sa predstavnicima BH udruženja u Sloveniji! Elvis Alukić, fahir Gutić, Hasan Bačić, Hasan Kahrić
Prof.dr Suad Arnautović sa predstavnicima BH udruženja u Sloveniji! Elvis Alukić, Fahir Gutić, Hasan Bačić, Hasan Kahrić

U sklopu svojih posjeta Ambasadama BiH i iznalaženju mogućnosti da građani dobiju mogućnost da glasaju u BiH predstavništima,   je u Ljubljani održan sastanak predsjednika CIK-a prof.dr Suada Arnautovića sa članovima BiH udruženja u R. Sloveniji.  O ulozi Centralne izborne komisije BiH u periodu političkih napetosti i o povjerenju građana u izborni proces nas je informisao dr. Arnautović koji je pored ostalog istaknuo neotuđivo pravo građana BiH, da učestvuju na predstojećim izborima kao i o načinu registracije. Prethodno navedene aktivnosti potvrđuju opredjeljenost Cerntralne izborne komisije BiH da saradnji sa nevladinim organizacijama posveti značajnu pažnju i da tu saradnju podigne na viši nivo.

Predstavnici udruženja, Fahir Gutić, Elvis Alukić, Hasan Kahrić i Hasan Bačić,  su na kratko edukovani na temu elektronske registracija birača u BiH. Sastanak je upriličen u organizaciji prvog sekretara Ambasade BiH u Ljubljani Edina Ljutovića.

Sastanku sa članovima udruženja u R. Sloveniji je bio prisutan i Ahmet Halilović, pomoćnik ministra Ministarstva za vanjske poslove BiH. Spomenuta je mogućnost, da građani BiH sa boravištem u R. Sloveniji dobiju pravo glasanja u Diplomatsko konzularnom predstavništvu  BiH u Ljubljani. Sa ovakvm mogućnošću bi građani BiH koji žive izvan matične domovine dobili mogućnost izražavanja svoje glasčke volje. Posebno se to odnosi na starije osobe, bolesne osobe i one koji u trenutku izbora ne mogu otići u BiH da bi učestvovali na izborima. Uslov za to je, da se što više građana putem aplikacije registrira i da se iskaže želja za glasanjem u DKP U Ljubljani. O svemu tome građani će biti pravovremeno obaviješteni.

Aktivisti udruženja su upoznali predsjednika CIK-a, o radu kulturnih udruženja u R. Sloveniji, o ulozi tih udruženja u edukaciji registracije građana i o tome kako pomoći građanima da se registruju za predstojeće izbore. Istaknuto je, da građani sa područja BiH sa prebivalištem u R.Sloveniji su upoznati sa načinom registracije kako u ličnim kontaktima, tako i preko samih udruženja, putem stranice www.bkzs.si  te  https://www.facebook.com/BKZS.BKSS.

Poštovani članovi i simpatizeri BiH, molim Vas da se registrujete za parlamentarne izbore u BiH. Timovi za registraciju će radit cijelo vrijeme preko vikenda i biti će preko maila ili telefona dostupni ako nekome treba pomoć.

Iz Slovenije je krenula zadnjih par dana masovna registracija.

Rok za registraciju ističe 19.7.22

Hvala!

Tim za SLO

 

About Post Author