Realizovan projekat “Upoznaj svoje korijene”

Veliki broj građana rođenih u Ključu trenutno živi i radi van granica Bosne i Hercegovine. Također, danas već imamo i treću generaciju rođenih u inostranstvu.
“Naša namjera kroz realizaciju projekta “Upoznaj svoje korijene”, finansiran od strane Općine Ključ, je da ove grupe povežemo sa njihovim vršnjacima u Ključu kroz edukacije i radionice u kojima bismo ih upoznali sa jezikom, historijom, kulturom, običajima i tradicijom BiH”, ističe Azra Kujundžić, koordinatorica projekta ispred UOC “Kosmos”. Zamišljeno je i ostvareno, u saradnji sa edukatorima, a želja nam je da, u vre

menu pred nama, u svakom periodu kada je u našem Ključu prisutan veliki broj Ključana koji žive širom svijeta, slične projekte zajednički realizujemo. Djeca su već ostvarila kontakte, družila se, upoznali se i ovo će biti početak novih prijateljstava, što i jeste jedan od ciljeva samog projekta.
Partner na ovom projektu je bio Ured za dijasporu općine Ključ, a treba napomenuti da je ovo jedna od mjera iz nedavno usvojene “Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027”, čime je Općina Ključ već krenula sa realizacijom svog najznačajnijeg strateškog dokumenta.
Preuzeto: dijaspora.opcina-kljuc.ba