Šeperuše stare bosanske kuće

prof. Sedina Mujezinović

Stare bosanske kuće „šeperuše“ su građevine koje karakteriziraju specifičan arhitektonski stil koji se javlja u osmanskom vremenu, pa i poslije. Danas se rijetko mogu naći, zamijenili su ih moderni stambeni ili poslovni objekti koji dominiraju u vrhunskoj arhitekturi i modernoj funkcionalnosti. Ove kuće su svjedočile vremenu i načinu života prije svega na obodima gradova ili u seoskim sredinama. Danas izgledaju usamljeno i tužno kao da žele ispričati nešto zaboravljeno i tajanstvenu priču o davnim vremenima, kada je unutar unutrašnjeg zida kuće bujao život.

U vremenu kada su se gradile ovakve kuće, vakat je bio jako težak. Ljudi su gradili, školovali se, štedili i veliki dio svog truda ulagali u vlastiti dom. Kuće šeperuše građene su od drveta, zemlje (gline), pjeska, kamena, pa čak i od slame. Uglavnom su građene na dva sprata.

To su jednodijelni ili dvodijelni objekti napravljeni u kombinaciji sa drvetom (gredice ili deblje pruće), a između drveta se prazan prostor popunjava smjesom od blata, trinom od sijena ili pljevom od žita. Gornji sprat bi bio za boravak svakog insana, donji dio bio je podrum ili štala, koji je slušao za čuvanje stoke (hajvana ili blaga). U sredini je ognjište, a po stranama kreveti i drveni tronošci za sjedenje i police za suđe. Ukoliko su bile veće, pravile su se dvije prostorije koje su odvajane tankim zidom od šepera. Druga prostorija je služila za spavanje. Neke su pravljene u dva nivoa sa kamenim podrumom. Pokrivene su drvenim krovom, šindrom.

Vrlo često su zidovi ovih kuća sa vanjske strane bili opasani vinovom lozom koju su domaćini njegovali, usmjeravali od dna do pred kućna vrata. Vinova loza kreće ka kući, zatvara verandu ili prekriva cijela vrata.

Neke kuće doživele bi duboku starost, neke se renoviraju i traju stotinu godina, neke umiru i pre nego što budu buduće sagrađene. Neke su već odavno zaboravljene, samo neki prolaznik možda svrati, ako vidi da ima neka česma ili kakvo voće da ubere.

Svaka stara kuća ima svoju priču, priču koja nekad ni kraj nema.