BOŠNJAČKI KULTURNI SAVEZ SLOVENIJE

Delite

Bošnjački kulturni savez Slovenije (BKSS) je krovna organizacija u koju su učlanjena bošnjačka kulturna društva registrovana u Sloveniji.

Na osnivačkoj skupštini u Ljubljani 9. novembra 1996. godine bošnjačka društva su prihvatila Statut i izabrala organe saveza.

BKSS je zvanično registriran 1997. godine. Trenutno, u 2020. godini je u savez učlanjeno 8 društava:

Poslanstvo BKSS je očuvanje i njegovanje bošnjačke kulture, tradicije i bosanskog jezika u Sloveniji. Bošnjačkoj zajednici kao i široj javnosti savez nudi različite kulturne i informativne događaje. Između ostalog savez izdaje časopis Bošnjak (https://issuu.com/bkzs), priređuje i kulturne događaje i obrazovne projekte koji su otvoreni i za druge zajednice.

BKSS je i jedan od osnivača Saveza saveza kulturnih društava konstitutivnih naroda i narodnosti nekadašnje Jugoslavije EXYUMAK. BKSS je aktivno sudjelovao i pomagao prihvatanju Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih zajednica pripadnika naroda nekadašnje Jugoslavije, u Državnom parlamentu Republike Slovenije 1. februara 2011. godine.

U svom djelovanju je BKSS realizovao više od sto kulturnih i humanitarnih projekata. U tome nas redovno podupire Javni fond za kulturne djelatnosti RS i Ministarstvo za kulturu uz pomoć Evropskog socijalnog fonda.

Bošnjački kulturni savez Slovenije
Dunajska cesta 50

1000   Ljubljana
info(at)bkzs.si

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-ka29katxq_ynWbGAu-r0w?guided_help_flow=5

Elvis Alukić, predsjednik
elvis.alukic@gmail.com

Fahir Gutić, predstavnik BKSS-a u Savezu saveza EXYUMAK i predstavnik BKSS-a u Savjetu Vlade Republike Slovenije za pitanja nacionalnih zajednica pripadnika nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji
fahir.gutic(at)bkzs.si

————————————————————————————————

Opis BKZS v slovenščini

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (BKZS) je krovna organizacija, ki združuje kulturna društva Bošnjakov v Sloveniji. Na ustanovni skupščini v Ljubljani 9. novembra 1996 so bošnjaška društva sprejela Statut in izvolila organe zveze. BKZS je bila uradno registrirana leta 1997.

V letu 2020 je v zvezo včlanjenih 8 društev:

Poslanstvo BKZS je ohranjanje in negovanje bošnjaške tradicije, kulture in bosanskega jezika v Sloveniji. Bošnjaški skupnosti in širši javnosti zveza ponuja raznolike kulturne in informativne vsebine. Ustvarja časopis Bošnjak. Prireja kulturne dogodke in izobraževalne projekte, ki so odprti tudi za druge skupnosti.

BKZS je ustanovni član Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov razpadle Jugoslavije EXYUMAK. Aktivno je pripomogla k sprejemu Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, v Državnem zboru RS 1. februarja 2011.

V petnajstih letih delovanja je BKZS izvedla več kot sto kulturnih in humanitarnih projektov. Pri tem nas redno podpirata Javni sklad za kulturne dejavnosti RS in Ministrstvo kulturo RS s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije
Dunajska cesta 50

1000   Ljubljana
info(at)bkzs.si

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-ka29katxq_ynWbGAu-r0w?guided_help_flow=5

Elvis Alukić, predsjednik
elvis.alukic@gmail.com

Fahir Gutić, predstavnik BKZS v Zvezi zvez EXYUMAK in predstavnik BKZS v Svetu Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji
fahir.gutic(at)bkzs.si