ZDPiG “IZVOR” KRANJ

Delite

Društvo rojakov Plava in Gusinja „Izvor“ deluje v Sloveniji že 20. leto s sedežem v Kranju.

Društvo Izvor deluje predvsem na literarnem, folklornem in športnem področju in združuje v Sloveniji živeče Bošnjake, ki izvirajo s področja Plava in Gusinja v Črni Gori. Redna dejavnost društva je izdajanje časopisa Izvor in gostovanja folklorne sekcije društva na različnih srečanjih v različnih krajih Slovenije.

Poleg rednih dejavnosti smo v zadnjih letih izvedli nekaj zelo odmevnih projektov:

Maj 2010:
prevod v slovenščino in izdaja knjige črnogorskega akademika g. Zuvdije Hodžića „Davidova zvezda“ (v sodelovanju z KUD Apokalipsa). Preko tega projekta smo predstavili črnogorskega umetnika in pisatelja širšemu slovenskemu občinstvu, saj je knjiga dostopna tudi v knjižnicah po Sloveniji, na ta način pa smo približali črnogorsko kulturo in umetnost slovenski populaciji.

September 2009 – oktober 2010:
izvedba projekta „Od črte do risanega filma“- izobraževanje na področju likovne umetnosti. Projekt je bil financiran s strani Ministrstva za kulturo RS in ESS. Namen projekta je bil omogočiti naši ciljni skupini celovito in zaokroženo (brezplačno) izobraževanje na področju likovne umetnosti, spodbujati kreativnost in samoiniciativnost ter širiti zavest o možnostih za zaposlovanje na področju kulture. Projekt je obsegal likovne delavnice, v okviru katerih so se udeleženci učili postopnega ustvarjanja na področju likovne umetnosti od risanja, likovnega ustvarjanja do ustvarjanja in produkcije ter montaže risanega filma. V okviru projekta je bila izdana knjižica s stripi udeležencev, koledar za leto 2010 in končni izdelek – risani film z naslovom »Veselo leto«. Premiera filma je bila v septembru 2010 in je bila spremljana s strani gorenjskih medijev. Premiero risanega filma je spremljala tudi razstava likovnih del nastalih v okviru delavnic (slike, risbe, stripi, koledar,…).

Oktober 2010:
sodelovanje na 46. srečanju najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije v Izoli v organizaciji JSKD (priznanje za delavnice), prikaz izdanega filma v okviru projekta »Od črte do risanega filma« – »Veselo leto«.

2008:
izdaja zbirke pesmi pesnika s področja Plava in Gusinja Ramiza Cirikovića, živečega v Mariboru. Zbirka je bila izdana v nakladi 600 kosov v maternem jeziku in nosi naslov „Ćekajući proljeće“.

Kontakt:

Predsednik društva:
prof. Skender BAJROVIĆ

Sedež društva:
Trg Rivoli 9
4000 Kranj

FB

https://www.facebook.com/KudPlavljanaIGusinjanaIzvor/about/?ref=page_internal