Dani bosanske kinematografije

Jedan od prvih i možda do sada najbolje organizovani projekat!

Retospektivu su pripremili Bošnjački kulturni savez Slovenije i Slovenska kinoteka uz pomoč Federalnog ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosne i Hercegovine, Ministarstva za kulturu Republike Slovenije, Grada Ljubaljana kao i Zavoda za otvoreno društvo – Slovenija.

Retrospektiva je trajala od 20.10.1998 (otvaranje retrospektive sa filmom Miris dunja, r. Mirza Idrizović) do 5.11.1998.

Kao kuriozitet navodimo jedan detalj. 23.10. sa početkom u 24.00., na rasporedu je bio film Valter brani Sarajevo, r. Hajrudin Krvavac. Stariji su znali o kojem se filmu radi. Ali toliko mladih koji su došli u tako kasne sate da gledaju film je zaista bilo fantastično vidjeti. Napolju je bilo lijepo, toplo jesensko vrijeme. Cijela Miklošičeva ulica je bila doslovce zakrčena. Tražila se je karta više. Nažalost, mnogi su ostali u te lijepe kasne sate razočarani. Dvorana je bila nabijena, doslovce krcata i preko dozvoljenog broja. Ipak se svima nije moglo udovoljiti.

Gosti na otvorenju prve retrospektive je bio tadašnji pomočnik Bosanskohercegovačko ministra za obrazovanje, znanost, kulturu i sport g. Asaf Džanić, režiseri:  Bato Čengić, Vefik Smajlović…

KATALOG
Sačuvani primjerak vrhunski urađenog Kataloga pod imenom “Dani bosanske kinematografije”. Kataloga je opremljen sa svim potrebnim podacima.

 

Dani bosanske kinematografije
Reklamni materijal za projekta: Dani bosanske kinematografije! Na drugoj strani plakata je raspored filmova sa svim potrebnim podacima.
PLAKAT
RASPORED: Retrospektiva bosanskog filma je trajala od 20.10 do 5.11.1998. Neki filmovi su se prikazivali i po dva puta dnevno!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG
Katalog je uređen jako kvaliteno sa svim potrebnim podacima o filmu. Kad je snimljen, režiseri, glumci scenari, kritike…
Ulaznica
Sačuvan primjerak ulaznice za jedan od filmova retrospektive!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Račun
Račun za projekt Dani bosanskega filma
Spisak filmova
Izvještaj sa strane Kinoteke o prodaju ulaznica za svaki film pojedinačno!
Najava u ljubljanskom časopisu DELO., srijeda 21.oktobra 1998