DŽAMIJA U RUJNICI

prof. Sedina Mujezinović

Stara džamija u selu Rujnica, nalazi se na području opštine Zavidovići u Bosni i Hercegovini.

Nekadašnja džamija u Kurtićima, u podnožju planine Ozren, je bila sagrađena 1903. godine. Demontirana je 1933. godine, a godine 1934., prenesena je volovskim drvenim kolima iz Kurtića u Rujnicu. Od prvobitne stare džamije u Kurtićima, sačuvana je samo drvena munara.

Pored stare džamije je 1998. godine izgrađena nova potkupolna džamija. Stara džamija se prestala upotrebljavati kao vjerski objekat.

Džamija u Rujnici pripada tipu džamija sa četverovodnim krovom i drvenom munarom. Konceptom prostorne organizacije, prizemlje je riješeno kao dvoprostorno: sa ulaznim dijelom i centralnim molitvenim prostorom, dok je spratna etaža riješena u vidu izrazito dubokog prednjeg mahfila. Popođeni tavan, kao i dva mobilna drvena kapka na tavanu, postavljena uz „mihrabski“ zid, ukazuje na zaključak da je i tavanski prostor, u posebnim prilikama, bio korišten u vrijeme molitve.

Dekoracije u drvetu su primijenjene na mahfilu. Na vertikalnim sudarima dasaka ograde mahfila pojavljuju se izrezi u obliku kruga i srca, koji ogradama daju transparentnost. Ograda mahfila je obojena u alternacijama tamnozelene i bijele boje, dok se na stubovima koji nose mahfil, pojavljuju rezbarene geometrijske dekoracije, oblici krugova i trouglova, koje su dodatno naglašene bojenjem u nijanse oker, crvene, zelene, bijele i plave boje.

U džamiji se i danas čuva levha rađena na papiru oštećenom vlagom. Mastilo na levhi je na pojedinim mjestima razliveno a dijelovi levhe su uništeni zbog uticaja vlage. Levha je dimenzija 46,5×40 cm podijeljena na četiri jednaka polja unutar kojih su različitom bojom mastila zapisani različiti tekstovi arapskog pisma. Na levhi nema potpisa autora. Potiče iz 1923./24. godine što znači da je i ona zajedno sa džamijom donesena iz sela Kurtići.

Džamija u Rujnici je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine džamija, groblje i levha iz 1923./24. godine.