Multinacionalni posvetovalni Svet je že zaživel

https://www.dnevne-novice.com/8-slovenija/3171-multinacionalni-posvetovalni-svet-je-ze-zazivel

Vlada Republike Slovenije je sredi julija letos ustanovila Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Ta Svet je sedaj tudi uradno zaživel in sicer kot posvetovalno telo Vlade RS o zadevah s področja položaja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.

Multinacionalni posvetovalni Svet je že zaživel
Skupinska fotografija s prvega delovnega sestanka Sveta (foto: gov.si)

Na prvi seji nedavno ustanovljenega Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Svet) so opravili večino uvodnih korakov, da bi lahko organ začel dejansko delovati. Tako so obravnavali in sprejeli poslovnik, imenovali namestnike predsednice Sveta, obravnavali in sprejeli poročilo o delovanju sveta ter se dogovorili o prihodnjih nalogah Sveta.

Slovenske državne strukture so na prvem sestanku zastopali mag. Petra Culetto (predstavnica Ministrstva za kulturo), ki je tudi predsednica Sveta, Bronka Straus (predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), mag. Stanko Baluh (predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti), Urša Židan (predstavnica Ministrstva za notranje zadeve), Borut Mahnič (predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve), Matej Maček (predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti).

Nekdanje sodržavljane drugih narodnosti pa so zastopali Tahir Maliqaj (predstavnik albanske narodne skupnosti v Sloveniji), Fahir Gutić (predstavnik bošnjaške narodne skupnosti v Sloveniji), Veselin Lakić (predstavnik črnogorske narodne skupnosti v Sloveniji), Đanino Kutnjak (predstavnik hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji), dr. Ilija Dimitrievski (predstavnik makedonske narodne skupnosti v Sloveniji) in dr. Vesna Bajić Stojiljković (predstavnica srbske narodne skupnosti v Sloveniji).

Med naloge Sveta (telo sodi v okvir Ministrstva za kulturo RS) sodijo predvsem obravnave tematik, ki jih predložijo subjekti interesnega organiziranja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji ter obravnave predlogov in odločitev državnih struktur Republike Slovenije, ki se nanašajo na tematike obravnavanih narodov. Svet bo pozoren na spoštovanje in uresničevanje pravic pripadnikov narodnih skupnosti v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi RS in Ustavo RS.

Spremljal bo tudi vrsto različnih aktivnosti za ohranjanje, razvoj in spodbujanje etnične ter narodne identitete pripadnikov naštetih narodnih skupnosti. Tega sicer med nalogami niso zapisali, vendar bi morda moral spremljati tudi aktivnosti tistih najbolj ksenofobnih Slovencev glede vseh, ki niso slovenske narodnosti, a so obenem državljani RS ali trenutno živijo v RS.