ČASOPIS BOŠNJAKOD BROJA 1...

Latice – Prilog za književnost in jezik

Latice: prilog za književnost i jezik 
Latice, prvi broj novog priloga Bošnjaka – lista Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije.
“Ovo je sigurno originalan i optimističan projekt koji na najbolji način povezuje jezike i kulture, podstičuči na čitanje i traganje za ljepotom i dobrotom.” Ismet Bekrić

Latice – Prilog za književnost in jezik – 1 (avgust 2020)  

Objavljeno 6. avgusta 2020

Bošnjak – List Bošnjačkog kulturnega saveza Slovenije ISSN 1580-8270 Latice – Prilog za književnost in jezik – 1 (avgust 2020)