Prva Džamija u Sloveniji

prof. Sedina Mujezinović

PRVA DŽAMIJA U SLOVENIJI

Džamija u Logu pod Mangartom bila je džamija koju su 1916. godine sagradili Bošnjaci u slovenskom naselju Log pod Mangartom. Poznata je kao prva džamija koja je izgrađena na prostoru današnje Slovenije.

Kada se 1915. godine otvorio Soški front između Austrougarske i Italije na području današnje zapadne Slovenije, na ove su prostore došle brojne bosanskohercegovačke jedinice u sklopu austrougarske vojske, koje su važile za elitne trupe. Tako je u alpsko selo Log pod Mangartom 1916. godine došao Četvrti bošnjački regiment, koji je u jesen iste godine sagradio džamiju. Bošnjaci su bili poznati kao neustrašivi i hrabri borci, te u toku rata Italijani nikada nisu uspjeli probiti položaje Bošnjaka. Nakon završetka rata, Bošnjaci su se preko Vršiča povukli do Ljubljane. Interesantno je da su mještani Kranjske Gore poslije odlaska Bošnjaka proširili priče, da Italijane na Vršiču čekaju Bošnjaci, što neki uzimaju kao dokaz, zašto Italijani nikada nisu prešli Vršič i spustili se do Ljubljane. Danas postoji samo šest fotografija ove džamije.

Imala je malu, bijelu munaru (kao što ih možete vidjeti u Mostaru) i bijelu kupolu. Dok neki tvrde, da je sagrađena od kamena, većina stručnjaka misli da je ona ipak bila drvena i ofarbana u bijelo.

Džamija je poslije rata nestala. Kako, ne zna niko, ali postoje dvije opcije. Neki tvrde da se je ona poslije odlaska Bošnjaka sama srušila, a stanovnici sela su njezinu građu i kamenje upotrijebili za gradnju svojih kuća (opcija sa prilično lošim dokazima), dok druga grupa stručnjaka tvrdi, da su džamiju poslije rata namjerno srušili Talijani, kako bi se time muslimanima osvetili za brojne poraze na tom ratištu. Koja opcija je istinita, ne znam se, ali jedno je sigurno: kada danas posjetite mjesto na kojem je nekada bila džamija, vidite jednu običnu ledinu. Ne postoji ništa, što bi dalo slutiti da je tu bila džamija.

U blizini džamije i danas se nalazi mezarje gdje su ukopana 102 Bošnjaka. Prvobitno na mezarovima su se nalazili nišani, da bi ih neko nakon rata zamjenio križevima. Međutim 18. augusta 2007. godine križevi su ponovo zamjenjeni nišanima. Također je i u naselju Most na Soči postojao mesdžid kojeg su sagradili Bošnjaci iz 6. bosanskohercegovačkog streljačkog bataljona.

Interesantan je podatak da je u vrijeme dok je Jožef Školč bio slovenski ministar za kulturu, urađen projekat za rekonstrukciju džamije, ali se on nikada nije realizirao.

Danas, muslimani u Sloveniji imaju džamiju u Ljubljani, otvorenu u junu 2020.g., a prva inicijativa za gradnju džamije u Ljubljani pokrenuta je 21. maja 1969. godine.