Stari grad OSTROVICA

prof. Sedina Mujezinović

Stari grad OSTROVICA

Dvorac Ostrovica je velika srednjovjekovna struktura smještena iznad malog sela Ostrovica kod Kulen Vakufa, općine Bihać, Bosne i Hercegovine. Izgrađen na drvenom grebenu strmog brda koji gleda na lijevu obalu plitke rijeke Une, dvorac se nalazio na strateškom mjestu koji povezuje sjeverni i južni dio doline Une.

Grad Ostrovica sadrži najmanje tri prepoznatljiva povijesna sloja.

Srednjovjekovni sloj grada izgrađen je u XV stoljeću na prahistorijskoj gradini od koje su mjestimično sačuvani ostaci zaštitnog bedema na istoimenom brdu. Gradina je bila branjena kombinacijom zaštitnog bedema i strme stijene, s najnepristupačnije sjevero – istočne strane, a čiji se nasipi još i danas raspoznaju. Ispod zapadnog zida utvrde proteže se jarak. Na zapadnoj strani nalaze se temelji ruševine, dugi su 14 m i široki 6 m. Ulaz je na zapadnoj strani. To crkvište narod naziva “Ostrovička” ili “Grčka crkvina”.

U srednjem vijeku bio je to najutvrđeniji grad u gornjem toku rijeke Une. Njegov razvoj i širenje utvrde je nastavljen i u doba osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini. Glavni ulaz je bio sa južne, a sporedni sa sjeverne strane.

U decembru 1523. godine grad je potpao pod osmansku upravu i sve do 1878. godine osmanska vlast je u njemu držala posadu. Grad je u XVIII stoljeću proširen i ojačan sa četiri kule i dvije tabije. Od tada na njemu nisu vršene dodatne gradnje i preinake. Po njoj se i nazvala kapetanija Stara Ostrovica, a prostirala se s obje strane gornjeg toka rijeke Une, od izvora do oko 15 km ispod današnjeg Kulen Vakufa. U sastav ove kapetanije ulazili su još i gradovi: Orašac, Havala, Džisr-i-kebir, palanka Čovka i Donji Lapac. Kapetanije su imale zadatak braniti granice i čuvati unutrašnjost teritorija, da bi kasnije preuzele i policijske poslove. Na čelu kapetanija nalazili su se kapetani i to su bile nasljedne funkcije.

Kapetanija se prvi put spominje 1699. godine, a kapetani su pripadali obitelji Kulenović, zvani Haračlije. Prvi poznati kapetan bio je Salih-aga Kulenović, a posljednji kapetan je bio Mehmed-beg (1821-1835).

U novije vrijeme vrše se građevinski radovi na sanaciji i restauraciji nekih dijelova ruševnog starog zdanja, jer se nalazi u sklopu Nacionalnog parka „Una“.