10. KONGREES SSDBIH

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBIH) osnovan je na Prvom kongresu BiH dijaspore održanom u Sarajevu 25. i 26. maja 2002. godine sa ciljem uvezivanja i koordiniranja rada bosansko-hercegovačkih udruženja koja djeluju širom svijeta.

SSDBIH je, kao najorganizovaniji oblik udruživanja bosanskohercegovačke dijaspore, krovna organizacija koja je do sada uvezala mnoge organizacije, udruženja, klubove i druge Nevladine organizacije (NVO) BiH dijaspore koje djeluju širom svijeta. Danas se SSD BiH sastoji od sledećih članica: Australija (Vijeće bosanske zajednice NJV), Austrija (Zajednica bosanskohercegovačkih udruženja u Gornoj Austriji), Danska (Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj), Engleska (UK Network), Holandija (Platforma BiH u Holandiji), Hrvatska (Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske), Italija (BiH izvan granica Piacenza), Kanada (Milton SC – Kanadsko bosanskohercegovački sportski klub), Norveška (Savez udruženja građana BiH u Kraljevini Norveškoj), Njemačka (Savez dopunskih škola BiH u dijaspori i Zajednica BiH u Minhenu), Slovenija (Bošnjački kulturni savez Slovenije), Švedska (Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj), Turska (Federacija udruženja kulture BiH u Turskoj), Savez udruženja ratnih vojnih invalida BiH u dijaspori, Savez žena BiH u dijaspori, BHRoots – Savez mladih BiH u dijaspori.

Agenda_GO i NO_ 10.Kongres SSD BiH_03 07 2021_REV1

Agenda_GO i NO_ 10.Kongres SSD BiH_03 07 2021_REV1