Bošnjak 57

Bošnjak 57

List Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije Jun 2020 Novi Bošnjak, kojeg možete pročitati na Issuu, donosi pregled rada društava i BKSS kao i druga značajna dešavanja u Sloveniji u proteklom periodu. Takođe i tekstove dr. Sanjina Kodrića, dr. Izeta Muratspahića, dr. Senadina Lavića, prikaze knjiga Josipa Ostija, prevod na bosanski Brede Smolnikar, izbor iz antologije bošnjačke poezije za djecu Mirsada Bečirbašića.

Broj 57 su uredili Ismet Bekrić i Kerim Dizdar i redakcija: Dijana Harčević Čatić, Nihad Đozić, Sanela Fejzić, Fahir Gutić, Maida Džinić Poljak i Admir Baltić.