Nacionalni park Una

Strbacki buk waterfall in Bosnia Una National Park.

prof. Sedina Mujezinović

Nacionalni park Una

Nacionalni park Una, jedan je od četiri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini. Nacionalnim parkom je proglašen 29. maja 2008. godine i prvi je na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Područje Parka nalazi se na krajnjem zapadu Bosne i Hercegovine na samoj granici sa Hrvatskom. Obuhvata područje kanjonskog dijela rijeka Une i Unac, i medjuprostor između ove dvije rijeke. Nacionalni park ima površinu od 19 800 hektara. U kulturno-povijesnom smislu to područje obiluje bogatim nasljeđem arheoloških nalazišta i povijesnih spomenika, ostacima srednjovjekovnih utvrda (Rmanj i Orašac) i sakralnim objektima različitih vjera i kultura. Tamo se nalazi veliki i nekada fortifikacijski važan Stari grad Ostrovica.

Ideja o zaštiti rijeke Une potiče još iz 60-ih godina prošlog vijeka, kada su zaljubljenici u njene vrijednosti organizovali prvu Međunarodnu turističku Una regatu. Pogodni ekološki uslovi omogućili su razvoj posebnog vodenog ekosistema, koji ovo područje čini jednim od najbogatijih u Dinaridima.
1985. osnivaju se “Unski smaragdi”, društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une. Nacionalnim parkom postaje 2008. godine.

Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupnog krajolika i biološke raznolikosti zbog položaja na granici tri klimatska područja, krških oblika i hidrografije, koji su zajedno sa slivom Korane i Krke jedinstveni u evropskim razmjerama.

Vodopadi i brzaci Une predstavljaju izuzetnu baštinu, a cijeli gornji tok karakteriše bogat biodiverzitet. Od 1900 biljnih vrsta, evidentirano je preko stotinu ljekovitih, jestivih, aromatičnih i vitaminskih. Potpuna zaštita u određenim zonama omogućava nesmetan rast i razvoj velikog broja vrsta gljiva. Izuzetan kvallitet vode uslovio je razvoj ribljih vrsta, vodozemaca i gmizavaca. Na ovom području egzistira 120 vrsta ptica, među kojima je posebno interesantna prilično ugrožena vrsta, veliki tetrijeb. Među 50 zaštićenih vrsta sisara nalaze se oromediteranski endem runati miš i istočnoalpski endem alpski miš. Tu su i najveći evropski predatori: vuk, ris.

Rijeke Una, Unac i Krka kao tri bisera prirodne baštine, sa jedinstvenom modro zelenom bojom obiluju slapovima, bukovima, vodopadima, među kojima izdvajamo: Martin Brod, Štrabački buk, Troslap… Posebnost za rijeku Unu je izrazita dužina njenog “sedrotvornog” toka, s cijelim nizom pratećih fenomena – sedrenih špilja, sedrenih ostrva, barijera i slapova, te izuzetnim oblicima kotlina i klisura kanjonskog tipa.

Bujne šume, endemične vrste drveća, kristalno čiste planinske rijeke, izvori, uzbudljivi pejzaži ,i prije svega zdrava okolina, čine ovaj prostor atraktivnim za avanturistički turizam u vidu raftinga, vožnje kajakom, kanuom, šetnje kanjonima, pješačenja, vožnje brdskim biciklima. Vodotoci u Parku obiluju ribom, tako da je razvijen sportsko rekreativni ribolov mušičarenjem (flyfishing), kao i drugi dozvoljeni načina ribolova. Park nudi i ronjeje u divljoj rijeci tzv. speed river diving, sa puno uzbuđenja, kroz borbu sa podvodnim strujama i rječnim preprekama.