Pred izbornu skupštinu BKSS

 

U okviru priprema za održavanje Izborne skupštine Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije razgovarali smo sa dr.Jasminkom Dedić, zaposlenoj u vladi R. Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dr. Jasminka Dedić  je naša dugogodišnja saradnica. Upoznali smo je sa dosadašnjim aktivnostima, predstavili trenutnu situaciju i zamolili je, da uzme više učešća i da se jače angažuje kako bi pomogla savezu, da u oviom teškim vremenima savez i dalje radi na svojim kulturnim projektima i zastavljenim ciljevima.

U okviru toga smo se dotakli i tema kakav želimo imati BKSS u budućnosti, kako se organizovati i snaći u ovom covid vremenu i na koji način podstaknuti rad postojećih društava a i eventualno pomoći oko osnivanja novih društava.

Mišljenja smo, da bošnjačka zajednica u Sloveniji ima prostor, kapacitet a i snage, da se jače angažujemo oko zajedničkih ciljeva.

Zato ovim putem pozivamo sva društva, članove saveza kao i pojedince da se što bolje pripremimo za skupštinu, da putem naše e-mail grupe ili direktno na mail saveza predlože kandidate za IO i rukovodstvo saveza za naredni dvogodišnji period.

Dajte prijedloge za program rada i projekte, predložite šta i kako da dalje radi BKSS.

Pokušajte u svojim sredinama formirati i nova društva, tražite i nađite donatore, budite još aktivniji, doprinesite što boljem i sadržajnijem radu kako društava tako i BKSS.