Sarajevska ulica u Ljubljani za Bežigradom

Usvojeno:
Na 22. sjednici Mestnog sveta Mestne občine Ljubljana bez glasa protiv usvojena je inicijativa BKSS i Društva bosanskohercegovačko-slovenačkog prijateljstva Ljiljan da se jedna ulica u Ljubljani nazove po Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Sarajevska ulica je paralelna sa Parmovom, počinje desno od Džamijske i dužine je cca. 200m na lokaciji gdje će se graditi veliki stambeni kompleks.
Hvala vijećnicima i gradonačelniku Zoranu Jankoviću za razumijevanje i podršku i nasoj inicijativi.