SEJMENSKA DŽAMIJA

prof. Sedina Mujezinović

Sejmenska džamija je 2007.godine proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

Sejmenska džamija sa haremom nalazi se u centru Zenice, u ulici Londža, u dijelu grada poznatom kao Sejmen.

Nije poznato vrijeme gradnje džamije, ali se pretpostavlja, na osnovu nekih nepouzdanih detalja, da je sagrađena početkom XVI stoljeća. Postoji narodna predaja koja kazuje da je ovu džamiju sagradio oficir janjičarske vojske koja se sastojala od pješadije – sejmeni. Riječ sejmen je nastala od perzijske riječi segban, a označava pripadnika turske janjičarske pješadije.

Zgrada džamije je građena od kamena debljine oko 90 cm. Od tesanog kamena sagrađena je i njena munara visine oko 25 metara. Munara je završena konusnim šiljatim krovom iznad koga se nalazi alem sa tri jabuke. U haremu oko džamije, nalazilo se tridesetak nišana sa turbanima i bogatom ornamentikom, klesanih od domaćeg kamena iz Mošćanice. Danas se nalazi 13 nišana.

Tokom sedamdesetih godina XX stoljeća promijenjen je unutrašnji raspored (uklonjen trostrani mahfil…). Između 1972. i 1976. godine trijem džamije je zatvoren staklom i drvetom, te natkriven jedinstvenim džamijskim krovom. Između 1996. i 2002. godine izgrađene su muška i ženska abdesthana i pomoćni objekti. U prostoru ispred novoga objekta podignut je novi, betonski šadrvan.