STARA DŽAMIJA

prof. Sedina Mujezinović

Stara džamija

U mjestu Šenkovići, udaljenom osam kilometara od Novog Travnika, nalazi se jedna od najstarijih džamija u BiH. Legenda kaže da su tri sestre prije više od 400 godina prodale svoje, u sehari brižno čuvano ruho i sagradile tri džamije. Pored ovog objekta, sagrađene su i džamije u Kasapovićima i Rostovu kod Novog Travnika.

Najvjerovatnije da su džamiju sagradili vojnici sultana Mehmeda el-Fatiha prilikom osvajanja Bosne, pa neki ovu džamiju zovu i Vojničkom, ali najviše se udomaćio naziv Stara džamija.

U historijskim izvorima se prvi put spominje u defteru iz 1568. godine. Pripada tipu jednoprostornih džamija sa četverovodnim krovom i drvenom munarom. U krovu su bili vidljivi izvorni ostaci potkonstrukcije munare. Do sada su na Staroj džamiji kamenom sedra, izvornim materijalom, restaurirani zidovi, koji su se bili počeli rušiti, a izvršeni su i neki radovi u unutrašnjosti objekta. Izvedeni su od tesanog drveta sa ručno kovanim gvozdenim ekserima sa velikom glavom na kraju. Džamija je izgrađena od kamena krečnjaka u donjoj zoni i ćerpića u gornjoj zoni. Na džamiji nema tariha koji bi ukazivao na vrijeme njene gradnje ili ime graditelja. Oko džamije se nalazi harem sa nekoliko starih nišana.

Stara džamija je 2015. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.