AKTUALNOBiH

Javni uvid podataka o nekretninama u entitetu RS

 

U današnjem prilogu je obavještenje o započetom postupku izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS.
Ovo je vrlo važno, posebno za sve naše državljane koji žive izvan BiH, a koji posjeduju nekretnine na području RS.
Napominjemo da se ovaj postupak već provodi po gradovima i općinama federacije BiH još od prošle godine.
Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaprimilo je Informaciju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIP) da je u tom entitetu počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama, u svrhu osnivanja katastra nekretnina kao jedinstvene evidencije o nekretninama. Svrha ovog postupka je usklađivanje podataka u zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem na terenu, te je u tom smislu potrebno informirati što više bh građana da aktivno učestvuju u ovim aktivnostima u općinama u kojim posjeduju nekretnine. Oglasi o javnom izlaganju za pojedinačnu katastarsku općinu objavljuju se 30 dana prije izlaganja na stranici: http://rgurs.org/lat/oglasi-o-pojedinacnom-izlaganju

RUGIP vrši i pojedinačna izlaganja na zahtjev stranaka za pojedinačnu katastarsku česticu (u tom slučaju stranka snosi troškove postupka).

U slučaju da određeni vlasnik nekretnine nije dostupan, postavlja se privremeni zastupnik te se na taj način okončava postupak. Nakon završenog javnog izlaganja nije moguće podnositi pojedinačne zahtjeve – vlasnička prava moguće potraživati putem suda. RUGIP je ovu informaciju dostavio Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH kako bi je učinili dostupnom većem broju izbjeglica u BiH i inostranstvu, obzirom da su uočili da građani propuštaju priliku da prisustvuju javnim izlaganjima