AKTUALNOBiH

KAMENE KUGLE

prof. Sedina Mujezinović

Ako se Bosna i Hercegovina može pohvaliti nečim što se može pronaći na još vrlo malo lokaliteta u svijetu, onda su to svakako kamene kugle u Zavidovićima. Ovo najveće nalazište kamenih kugli u Evropi, je najmisterioznije mjesto u čitavoj zemlji, s obzirom na to da niko sa sigurnošću ne može da kaže, kako su dospjele na ovo mjesto. Kugle su savršeno preciznog oblika i izgledaju kao da ih je neko nacrtao.

Do danas ih je pronađeno oko 60, od kojih je 11 sačuvano u odličnom stanju, a dosta ih je nažalost polomljenih. Pojedine kugle su toliko velike da im je promjer oko 2 metra, ali ono što je posebno zanimljivo je da su sve poredane uz potok u šumi i nalaze se veoma blizu jedna druge.

Kamene kugle u Bosni i Hercegovine su dio svjetskog nedovoljno objašnjenog fenomena.

Najveća kamena kugla otkrivena je u Zavidovićima u martu 2016. godine, u mjestu Podubravlje. Na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli obavljeno je određivanje gustoće čvrstih čestica (odnos mase čestica prema njegovoj zapremini) i utvrđena joj je masa od 37.32 tone. To je dosad najveća kamena kugla. Urađena je i petrografska (makroskopska i mikroskopska) analiza i zaključeno da je „tekstura masivna“ s prisustvom „kvarca, muskovita, oksida gvožđa, magnetita“, a „karbonatna osnova je bazalni cement“, što je dokaz prisustva energetski aktivnih elemenata. Kugla je već postala turistička atrakcija u Zavidovićima.

Otkrivene su i u Meksiku, kraj gradića Ahualco, kao vulkanske kamene kugle, težine 35 tona. U Kostariki su od granodiorita, sa masom do 25 tona. U cijeloj BiH na različitim lokalitetima (Kakanj, Laktaši, Teočak, Vareš, Maglaj) otkrivene su kamene kugle različite veličine i sastava, a na području općine Zavidovići do danas pronađeno je oko 60 kamenih kugli koje se nalaze na 11 različitih lokacija. Naselje Grab – Mećevići kod Zavidovića predstavlja najveće nalazište kamenih kugli u Evropi.