Kulturno informacijski centar Bosne i Hercegovine u Zagrebu

Delite

Kerim Dizdar i vođa info centra Zoran Perković

Kulturno informacijski centar Bosne i Hercegovine u Zagrebu na Ilici 44, djeluje u okviru Ambasade Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.
Rukovodilac je ministar savjetnik u Ambasadi Zoran Perković i osnovni troškovi su pokriveni kroz budžet Ambasade. Trenutno je u prostorima veličine 210 m izložba slikara Fahrudina Šadića “Zaustavljena suza”

Nešto slično bi trebalo i u Sloveniji, samo bi trebalo pokrenuti inicijativu, da je takvo mjesto sistematizirano u okviru Ambasade BiH u Ljubljani.

U Hrvatskoj je finansiranje kulturnih društva i njihovih saveza na nivou države, zatim županije i grada zagarantovano, plus razne udruge koje sredstva obezbjeđuju kroz projekte.