Ofanziva desničarskog časopisa “DEMOKRACIJA”

3.maja 2021 je u desničarskem časopisu smiješnog naziva “DEMOKRACIJA” kvazi novinar Luka Perš grubo napao predsjednicu Bošnjačkog kulturnog sveza Slovenije.

O tome možete više pročitati ovdje.

Zbog gnusnog napada na predsjednicu Saveza, Izvršni odbor BKSS svojim pismom odgovorio je na navedene laži, koje su objavljene u spomenutom časopisu.

Pismo vam u slovenskom jeziku prenosimo u izvirnom obliku.  Sa sadržajem pisma smo upoznali sve relevantne institucije, kako elektronske tako i  štampane medije.

Ljubljana, 5. maj 2021

Nova 24TV

tajnistvo@nova24tv.si

Demokracija

urednik@demokracija.si

Spoštovani,

V imenu Bošnjaške kulturne zveze Slovenije (v nadaljevanju: zveza) obsojamo medijski linč, ki ste ga proti predsednici zveze dr. Jasminki Dedić organizirali v Novi 24TV in časopisu Demokracija. V prispevku z naslovom “Levičarsko kvizlinštvo: Zaposlena in plačana od slovenske vlade, ki jo blati v tujini!” (https://demokracija.si/slovenija/levicarsko-kvizlinstvo-zaposluje-in-placuje-jo-slovenska-vlada-ki-jo-blati-v-tujini/) ste z lažnimi trditvami napadli našo predsednico zaradi intervjuja, ki ga je dala za časopis Stav, objavljen 26.4.2021 (https://stav.ba/vijest/jasminka-dedic-bosnjaci-su-za-slovence-migranti/1981?fbclid=IwAR3WLJ-2zyYn9dlab9vGRsHACdNKB9RghvuJp33XgCB9z6RO0N1PAC67Y5k).

Zaradi vaših dejanj smo globoko zaskrbljeni, ker ste s tem grobo posegli v integriteto dr. Dedić, zlasti pa zato, ker obstajajo utemeljeni indici, da bo zaradi vaših manipulativnih in neresničnih obtožb postala tarča povračilnih ukrepov s strani njenega delodajalca. V nadaljevanju navajamo neresnične trditve, ki jih v omenjenem prispevku navaja novinar Luka Perš:

Prvič, že v uvodu ste zapisali dve dejstveni neresnici, in sicer, da je dr. Jasminka Dedić “plačana od slovenske vlade”, ki naj bi jo domnevno “blatila v tujini”. Prva trditev je groba manipulacija, saj je dr. Dedić že več kot enajst let zaposlena kot javna uslužbenka v državni upravi, Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 3. člena pa določa, da je “Delodajalec v državnem organu Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.” Posledično, to pomeni, da je ne zaposluje in ne plačuje slovenska vlada. Dr. Dedić v intervjuju za časopis Stav prav tako niti z besedo ne blati slovenske vlade, kar je navsezadnje razvidno tudi iz zadevnega prispevka. Dr. Dedić je kvečjemu kritična do medijev, ki jih instrumentalizira Slovenska demokratska stranka (SDS) in med katere sodita tudi Nova 24TV in časopis Demokracija. Je pa zgovorno dejstvo, da novinar ne loči med največjo stranko na oblasti in slovensko vlado.

Druga neresnična trditev, ki si jo je novinar Nove 24TV zlonamerno privoščil, je, da je dr. Dedić “v prostem času politično aktivna v radikalni Levici”, kar utemeljuje s tem, da je leta 2014 kot članica Iniciative za demokratični socializem (IDS) kandidirala za evropsko poslanko na volitvah v Evropski parlament leta 2014. Brez poseganja v ustavno zagotovljeno svobodo vesti in prepričanja, ki jo ščitita tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, pojasnjujemo, da je dr. Jasminka Dedić bila aktivna članica IDS do leta 2017, ko je ob združitvi IDS s stranko Trajnostnega razvoja Slovenije ustanovljena stranka Levica. Dr. Dedić pa ni članica Levice in tudi ni politično aktivna v tej stranki.

Nadalje, zlonamerno manipulacijo predstavlja tudi novinarjeva trditev, da se je dr. Dedić “že vnaprej postavila v vlogo žrtve, zatirane bošnjaške migrantke, ki jo bodo na ukaz napadli stekli desničarji.” Takšna trditev je naravnost absurdna, saj dr. Dedić v intervjuju v časopisu Stav pogumno pokaže, da – kljub strukturni etnični diskriminaciji, ki so ji v slovenski družbi izpostavljeni pripadniki in pripadnice bošnjaške narodne skupnosti – sebe ne dojema kot žrtev. Res pa je, da je dr. Dedić pronicljivo napovedala ostre reakcije medijskih podaljškov SDS in njenih podpornikov, kar zadevni prispevek, navsezadnje, tudi nazorno potrjuje. To, da ste predvidljivi, pač ni krivda dr. Dedić. Prav tako niso njene besede, da jo bodo na “ukaz napadli stekli desničarji”; to so besede vašega novinarja, ki z njimi (nehote) razkriva modus operandi vaših medijev.

Najhujšo laž, ki do obisti razkrije novinarjev globok rasizem in seksizem do dr. Dedić, pa predstavlja poimenovanje dr. Dedić kot “migrantke”. V intervjuju, zaradi katerega ste dr. Dedić grobo napadli in posegli v njeno svobodo izražanja, dr. Dedić elaborirano ovrže konstrukt, da so Bošnjaki in Bošnjakinje, ki so v Sloveniji živeli, delali in se šolali pred njeno osamosvojitvijo, migranti. Posledično, to pomeni, da žrtev rasističnega diskurza in sovražnega govora ni bila samo dr. Dedić, temveč smo žrtve (in, v tem primeru, upravičeno uporabljamo izraz žrtev) vsi pripadniki in pripadnice bošnjaške narodne skupnosti, ki desetletja živimo v Sloveniji.

Sporočilo vašega prispevka tukaj živečim Bošnjakom in Bošnjakinjam, pa tudi ostalim manjšinam iz nekdanje Jugoslavije, je, da ne bi smeli delovati kot aktivni državljani in državljanke in da se naj ne oglašamo v javnosti niti v zvezi z družbenimi in političnimi dogajanji, ki se nas neposredno tičejo. No, ob tem lahko rečemo le, da se ne bomo pustili ustrahovati in da se bomo na tovrstne medijske napade in osebne diskreditacije dosledno odzivali ter o njih poročali pristojnim slovenskim, evropskim in mednarodnim institucijam.

V intervjuju v časopisu Stav je povedano, da smo Bošnjaki in Bošnjakinje lojalni do slovenske države in da delujemo kot odgovorni slovenski državljani in državljanke. V tej luči je treba razumeti tudi naš odziv na dokument o Zahodnem Balkanu (non-paper), obstoj katerega potrjujejo številni indici in pričevanja informiranih akterjev in medijev. Ker je namen omenjenega non-paperja doseči razdelitev Bosne in Hercegovine po “mirni” poti, imamo slovenski Bošnjaki in Bošnjakinje ne samo pravico, temveč tudi dolžnost, da opozorimo, da imajo lahko takšne zamisli strahotne posledice. In, enako bi ravnali tudi, če bi se pojavile podobne zamisli o odtujitvi slovenskega ozemlja.

Ne delamo si utvar, da bo naš odziv kakorkoli vplival na uredniško politiko medija z imenom Nova24TV. Vendar pa z odzivom želimo predvsem seznaniti slovensko javnost ter z dejstvi demantirati neresnične in žaljive navedbe omenjenega medija.

Izvršni odbor

Bošnjaške kulturne zveze Slovenije

V vednost:

  • mediji,
  • poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu iz RS,
  • Jerneja Jug Jerše, predstavništvo Evropske komisije v RS,
  • Milorad Živković, veleposlanik Bosne in Hercegovine v RS,
  • Peter Svetina, Varuh človekovih pravic v RS,
  • Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti,
  • Novinarsko častno razsodišče,
  • Dunja Mijatović, Komisarka človekovih pravic pri Svetu Evrope,
  • Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti.