Da li je fukara pojam slobode?

Da li je fukara pojam slobode?

Biti neovisan ne znači biti siromašan, ne ovisiti ni o kome, nikome ne biti dužan, nebitno za populističku javnost …

(…) “Neka festivala, različitih mišljenja, kontroverzi i jedino važno je da život nije dosadan i da svi imaju moć da pišu ili vizualiziraju svoj svijet kod kuće, u miru, pišu ili vizualiziraju, crtajući svima i jasno šta žele i misle, objaviti.

Treba nam ‘Sloboda’, čak i ako je bio umjetnik ‘Fukare’!

Sretno gledanje “Fukara Film Festivala”!

Ismar Mujezinović