AKTUALNOBiH

Nacionalni parkovi u BiH privlače posebnu pažnju iseljeništva

 

U okviru aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na unapređenju privredne saradnje sa iseljeništvom, uključujući i promociju turizma, provedena je anketa među pripadnicima iseljeništva o ulozi i potencijalima iseljeništva za razvoj turizma u BiH. Prema rezultatima ankete, nacionalni parkovi u BiH zavređuju posebnu pažnju iseljeništva. Većina ispitanika iz iseljeništva koji su učestvovali u anketi, odgovorili su da već koriste turističke usluge u BIH. Preko 50% ispitanika posjećuje Nacionalne parkove i istorijske lokacije u BIH. Kada je u pitanju zadovoljstvo postojećom turističkom ponudom najveći broj ispitanika iz iseljeništva zadovoljan je prirodnim ljepotama BIH, jer BIH posjeduje velike ljepote Nacionalnih parkova i netaknute prirode. Nacionali parkovi, zaštićeno područije prirode jednog kraja, koje se svojom jedinstvenom florom i faunom, prirodnim vrijednostima ili rijetkostima razlikuje od običnih prirodnih cjelina.Nacionalni parkovi u Bosni i Hercegovini su: Park prirode Hutovo blato, Nacionalni park Sutjeska, Nacionani park Kozara, Nacionalni park Una, Park prirode Blidinje.

Park prirode Hutovo blato

Na jugu Hercegovine , sa lijeve strane Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Evropi. Poznata je od davnina kao zelena oaza , sa obiljem vode u kojoj je uslove za život  našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Evrope. Teritorijalno pripada opštinama Čapljina i Stolac, A prostire se na močvarnom, ravničarskom, brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 do 432 metra. Okolna sela smještena na rubovima Parka i njihovo stanovništvo  godinama je živjelo i živi uz blato i od blata . Živjeli su od ribarenja i lova na pernatu divljač, a od 1999 godine lov je u cijelosti zabranjen.

Nacionalni park „Sutjeska“

Nacionalni park „Sutjeska“ je najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini koji se od svog osnivanja 1962 godine bavi turizmom. Obuhvata podrčije Sutjeske sa rezervatom Perućica, dijelove planine Maglić, Volujak, Vučeva i Zelengore. Administrativno sjedište Parka je Tjentište, koje se nalazi u blizini sjevernog ulaza u Park. Cijelo područije Parka odlikuje raznolikosti pejzaža od pitomih dolina , gustih šuma , planinskih pašnjaka do visokih planinskih masiva. Na Zelengori se nalzi osam glečerskih jezera. Ovo područije karakterišu duboki kanjoni rijeke Sutjeske. U samom srcu Parka smješten je strogi priodni rezervat Perućica, najočuvanija i najveća prašuma u Evropi. Na području Nacionalnog parka „Sutjeska“ nalaze se i mnogobrojni spomenici starije i novije istorije.

Nacionalni park Kozara

Planina Kozara se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. To je niska, ostrvska planina smještena između panonske nizije na sjeveru, Dinara na jugu, te okružena rijekama Savom , Unom i Vrbasom. Visina ne prelazi 1000 metara nadmorske visine. Centralni dio planine Kozare proglešen je nacionalnim parkom 1967. godine. Središnjim dijelom Nacionalnog parka Kozara dominira plato Mrakovice. Kozara je svojevrsna vazdušna banja , pruža mogućnost bavljenja raznim aktivnostima kao što su planinarenje , biciklizam , sportsko penjanje i skijanje.

Nacionalni park „Una“

Nacionalni park „Una“ prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i dolinom rijeke Unac sve do rječice Krke na zapadu. Ovo područije predstavlja jedinstvenu prirodnu cijelinu u ovom dijelu Evrope, A posebno zbog položaja na tri klimatska područja ,kraških oblika i hidrografije , reljefnih oblika koji su stvorili jedan od rijetkih prirodnih puteva prema Jadranskom moru, velike raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta te prisutnosti endemskih vrsta. Ovaj prostor je i u kulturno istorijskom smislu područje koje obiluje bogatim naslijeđem arheoloških nalazišta i istorijskih spomenika.

Park prirode Blidinje

Park prirode Blidinje osnovan je 1995. godine i smješten je u središnjem dijelu visokih planina Bosne i Hercegovine . Prostire se na prostoru tri opštine. Posušije, Tomislavgrad i Jablanica. Središnjim dijelom parka dominira Dugo polje sa Blidinjskim jezerom. Zapadnu granicu parka čini Vran planina , na jugoistoku su rijeka Neretva i planina Čvrjnica, a na sjeveroistoku Doljanka. U geomorfološkom pogledu mogu se izdvojiti četiri regije : planinski masiv Čvrjnica , planinski masiv Vrana, gorski hrbat zapadne Čabulje i udolina Dugog polja. Proglašenje Parka prirode Blidinje i izgradnja skijališta doprinijeli su bržem razvoju ovog kraja. Osim zimskog turizma koji privlači najveći broj turista , stanovnici ovog kraja sve više pažnje posvećuju razvoju ljetnog turizma.

Izvor: https://www.visitmycountry.net/bosnia_herzegovina/bh/index.php/nacionalni-parkovi