Za teritorijalni integritet BiH i puni povratak u državne institucije

Delite

Vođa Sektora ga. Aleša Sovinc i vođa strateškega Blejskega foruma g.Peter Grk

Ministarstvo za vanjske poslove R. Slovenije a samim tim i Vlada RS se zalažu za teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine i puni povratak svih političkih aktera u državne institucije Bosne i Hercegovine.

U skoro dvosatnom razgovoru članova i aktivista Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije sa Sektorom za proširenje i jugoistočnu Evropu pri Ministarstvu za vanjske poslove R. Slovenije, istaknuto je da je Slovenija tokom predsjedovanja EU uspjela na dnevni red vratiti pitanja proširenja Evropske unije sa zemljama Balkana. Na samom sastanku  sa  vođom Sektora za proširenje in jugoistočnu Evropu Alešom  Sovinc je bilo rečeno da ne postoji jedinstven pogled EU prema proširenju, da pojedine zemlje žele sačuvati postojeće stanje i stime ne stvarati dodatne probleme. Tom razmišljanju pogoduju i korumpirani političari u Bosni i Hercegovini, koji imaju svoje partikularne interese. »Ponašaju se kao piromani pa zatim kao vatrogasci sve u želji da ostanu što duže na vlasti, dok se mladi i obrazovani svijet ubrzano iseljava«, je trenutnu situaciju prokomentarisao i prisutni Peter Grk,  vodja Sektora za Blejski strateški forum, koji je ujedno i nacionalni koordinator za Zapadni Balkan.

S lijeva na desno: Kerim Dizdar, Aleša Sovinc, Peter Grk, Fahir Gutić, Jasminka Dedić

Potrebno je istaknuti, da spomenuti Sektor obavlja poslove vezane za bilateralne odnose Slovenije sa zemljama Zapadnog Balkana koje nisu članice EU i sa Turskom. Takođe obavljaju i poslove koji se odnose na praćenje važnih političkih pitanja vezanih za sadržaj EU i proces proširenja.

Delegacija BKZS u sastavu sa predsjednicom dr. Jasminkom Dedić i članovima izvršnog odbora Kerim Dizdar, Elvis Alukić i Fahir Gutić je izrazila zabrinutost trenutnim razvojem događaja u Bosni i Hercegovini, daljim najavama zakona koji urušavaju državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije, što unosi veliki nemir i strah kod stanovništva.

Slovenija je u okviru svojih moći spremna pomoći i nastoji igrati proaktivnu ulogu u iznalaženju rješenja, spremna je slijediti partnere u EU na mjerama za stabilizaciju stanja u BIH, jer je duboko svjesna da svake dalje napetosti destabiliziraju cijeli region a time i Sloveniju, istaknuto je u razgovoru.

»Mogu reći da dijelimo stavove i zabrinutost oko trenutne situacije. Sa sadržajem našeg razgovora upoznaćemo ministra i sve one koji se bave u Ministarstvu vanjskih poslova R.Slovenije sa BiH i regijom  Zapadnog Balkana« je istakla Aleša Sovinc, vođa Sektora.

Fahir Gutić, Kerim Dizdar