Predstavnici pripadnika naroda bivše SFRJ u Sloveniji protiv ukidanja emisije NaGlas! na TVS

Delite

STA

Ljubljana, 24. marta – Predstavnici nacionalnosti sa prostora bivše Jugoslavije protestuju zbog obustave saradnje sa honorarnim saradnicima u emisiji NaGlas! na Televiziji Slovenija, namijenjena ovoj ciljnoj grupi. Skraćivanje emisije je neprihvatljivo, jer će biti još manje mogućnosti za predstavljanje raznolikosti jezika i kultura ovih zajednica, smatraju oni.

Urednica i voditeljica emisije Saša Banjanac Lubej je saopštila je da je v.d. direktora Televizije Slovenije (TVS) Uroš Urbanija odlučio je da raskine saradnju sa novinarima ove jedine televizijske emisije koju javni medijski servis priprema za pripadnike albanske, bosanske, crnogorske, hrvatske, makedonske i srpske zajednice u Sloveniji. Na jezicima ovih zajednica emituje se svake druge subote u udarnom terminu televizije, naizmjenično sa romskim programom.

Odluka v. d. direktorja TVS  prema njenim riječima, znači ukidanje emisije u formi u kojoj je zamišljena prije osam godina, iako je programskim planom Radiotelevizije Slovenije (RTVS) to predviđeno za ovu godinu. Urbanija je u februaru, bez prethodne najave, odlučio da ne potpisuje uobičajene tromesečne ugovore o autorskim pravima za saradnice, navela je ona.

Kako je objasnila, radi se o novinarima čiji je maternji jezik jedan od jezika pomenutih zajednica, te su zbog toga i pozvani da kreiraju emisiju. Većina njih su diplomirani novinari, koji svoj posao obavljaju savjesno i odgovorno. Većina njih učestvuje u emisiji od samog početka od januara 2015. godine.

Podsjetila je da je Sabor 2011. godine usvojio deklaraciju kojom su parlamentarne stranke priznale postojanje navedenih zajednica u Sloveniji i pozvale vladu i druge institucije da podrže njihove napore u očuvanju jezika, kulture i identiteta. Osim toga, RTVS je članom 4. Zakona o RTVS dužna podržati širenje znanja o drugim kulturama zastupljenim u Sloveniji i njihovim predstavnicima.

Također, ratifikacijom Okvirne konvencije Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina, Slovenija se obavezala da će podržati očuvanje kulture i jezika navedenih zajednica, dodala je.

Ona će se sama morati pobrinuti za emisiju nakon prijelaznog roka, tokom kojeg će se emitovati prilozi koje su kolege već unaprijed pripremile. Odluku Urbanije vidi i kao priliku da se reguliše sistemsko sufinansiranje emisije NaGlas! po uzoru na druge emisije za manjine i u duhu preporuka Vijeća Evrope.

Emisija je postala najgledanija emisija u svom terminu samo godinu dana nakon prvog emitovanja. “Dobro je primljena i u zajednici i u stručnoj javnosti, jedna je od rijetkih koja stalno priprema kompletan sadržaj i za web stranicu rtvslo.si i za društvene mreže”, naglasila je.

Osim toga, Savez saveza kulturnih društava Slovenije, kao organizacija koja povezuje zajedničke interese albanske, bosanske, crnogorske, hrvatske, makedonske i srpske zajednice, navodi, da je emisija planirana samo 20 minuta svakih 14 dana od početka prije osam godina. . Po njihovom mišljenju, ovo je apsolutno nedovoljno programskog vremena da se pokriju svi događaji koje organizuje više od 100 društava.

Obustavi saradnje sa honorarnim saradnicima emisije protive se i Savez hrvatskih društava u Sloveniji i Bošnjački kulturni savez Slovenije. U potonjem su naveli da su na Vijeću vlade za pitanja nacionalnih zajednica naroda bivše SFRJ u Sloveniji već zatražili da se emisija emituje jednom sedmično, da bude duža i da se izdvoji više sredstava za spomenutu emisiju.

(f.g.)