RAVLIĆA PEĆINA

prof. Sedina Mujezinović

Ravlića pećina je pećina i arheološki lokalitet na području općine Grude, Bosna i Hercegovina. Nalazi se iznad izvora rijeke Tihaljine u zaseoku Peć Mlini. U arheološkim istraživanjima koji su u Ravlića špilji provedeni u više navrata između 1977. i 1980. godine, pronađeni su materijalni dokazi o pojavi života u neolitu (mlađe kameno doba). Na tom opsežnom poslu radili su arheolozi iz cijele bivše Jugoslavije.

Nalazi u Ravlića špilji upućuju na četiri faze razvoja života:

Prva faza pripada starijem neolitu i za njega je karakteristična izrada grube i fine keramike.

Druga faza pripada mlađem neolitu i karakterizira ga stabilizacija života unutar same špilje, a na umjetničkom planu vrijeme traženja i uobličavanja novog izraza. I u ovom razdoblju možemo napraviti opću podjelu na grubu i finu keramiku, s tim da je inventar pronalazaka mnogo veći.

Treća faza dio je vremena eneolita i ranog brončanog doba u kojem dolazi do velikih promjena. Tako, npr.više nije moguće povući crtu između grube i fine keramike. I dalje su tu posude – zdjele, lonci, na kojima su ornamenti izvedeni u više tehnika što sveukupno ovu fazu smješta u cetinsku kulturu, iako se pojavljuju i odlike nekih drugih utjecaja.

Četvrta faza Ravlića špilje pripada ranom brončanom dobu. Nalazi su skromni (keramika, jedan primjerak kašike), a malobrojni pronađeni primjerci litzen-keramike, sigurno smještaju ovu fazu u rano brončano doba.Kuda Za Vikend Ravlica Pecina Grude - YouTube

Ova periodizacija života u Ravlića špilji samo je konstrukcija onoga što se u njoj događalo. Tako su, iza ovih vremenskih podijela, ljudi u njoj živjeli pretežno na istočnoj strani njene monumentalne unutrašnjosti: širina otvora je 38 metara, dubina 95 metara, a visina varira od 5 do 20 metara. Takođe, utjecajem vode, stvarali su se razni krečnjački oblici, od kojih su ovdje najviše zastupljeni stalaktiti i kamenice.

2019. godine u pećinu je postavljena rasvjeta, a u sklopu projekta Adriatic Canyoning postavljen je zip-line i penjalište uz stijene od cca 300m.