Stari grad Srebrenica

Sedina Mujezinović

Općina Srebrenica ima izuzetno bogato kulturno-historijsko naslijeđe, nastalo, prije svega, u burnim historijskim događajima. O ovome svjedoče ostaci materijalne kulture kroz sve periode ljudske prošlosti na prostoru današnje općine Srebrenica kao što su brojni spomenici i artefakti s arheoloških nalazišta, srednjovjekovni gradovi i utvrde, vjerski objekti, nekropole stećaka i dr.

U vrijedno kulturno-historijsko blago, ubraja se i pet srednjovjekovnih gradova – Stari grad iznad same Srebrenice te Klotjevac, Đurđevac, Kličevac i Šubin.

Prvo pominjanje grada Srebrenika iznad Srebrenice u dubrovačkim izvorima je 1425. godine, pri neuspješnom napadu bosanske vojske pod kraljem Tvrtkom II na Srebrenicu.

Na istočnom rubu naselja je planinska kosa koja se stepenasto spušta prema Srebrenici. Na najvišoj terasi nalaze se ruševine srednjovjekovne tvrđave koja se u literaturi spominje kao Srebrenik u Srebrenici ili „Stari grad“. Na nešto nižem platou iste kose nalazi se utvrđenje podignuto u osmansko doba. U literaturi je poznat kao Donji grad.

Donji grad sagrađen je krajem XVII stoljeća. 1776. godine na njemu su vršene popravke. Donji grad je topnička tvrđava nepravilnog četverougaonog oblika prilagođenog terenu. Planinska kosa na kojoj je Donji grad zadire u naselje. Širine su 80 i 60 m, dužina je 165 m, tako da tvrđava zauzima površinu od oko 12400 m2.

Prilaz je uz poligonalnu petougaonu kulu, zapravo bastion. Tvrđava ima tri kule. Izgrađena je od sitnijih komada grubo oklesanog kamena slaganog u redove. Bedemi su na pojedinim dijelovima bili dosta debeli, a naročito južni „udarni zid“ u kojem je smješten i „kazamat“. Topovi na kulama su bili upereni prema ulazu u Srebrenicu. Bedemi grada, pošto su podignuti na kosom terenu visoki su sa vanjske strane do 5 metara, a sa unutrašnje jedva da se, na nekim mjestima naziru. Sa unutrašnje strane tvrđava je zasuta i prekrivena rastlinjem, a sa vanjske strane je djelomično očuvana oplata zida. Unutar bedema vidljiva je jedna solidno građena komora. Tvrđava je u vrlo ruševnom i zapuštenom stanju.

Jedan anonimni opis tvrđave u Srebrenici, koji potiče iz osamdesetih godina XVII vijeka, opisuje je kao staru tvrđavu na jednom brežuljku, jaku i opasanu šancem.

Stari grad Srebrenica proglašen je 2006. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.