Posjeta Ministarstvu za kulturu R. Slovenije

Danas su predstavnici Udruženja EXYUMAk posjetili Ministarstvo za kulturu R. Slovenije. U uvodnom jednosatnom sastanku, smo predstavnici saveza predstavili državnom sekretaru Ministarstva za kulturu mag. Marku Rusjanu (ministrica za kulturu nije bila prisutna na sastanku zbog obaveza) sa trenutnim stanjem i položajem Saveza i kulturnih društava Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca, Makedonaca i Srba u Republici Sloveniji. Bilo je riječi i o potrebi sistemskih rješenja za navedene zajednice na nacionalnom nivou. Pored državnog sekretara, sastansku su prisustvovali  državni podsekretar dr. Marko Sraka i stručni saradnik MK mag. Matej Strahovnik. Na sastanku je podržan stav o konačnom sistemskom uređenju položaja navedenih zajednica, što skorijem početku rada Savjeta Vlade Republike Slovenije za pitanja nacionalnih zajednica naroda bivše SFRJ u R. Sloveniji, kao i o sramotno niskim finansijskim sredstvimaa koja na osnovu tendera dodjeljuje JSKD Republike Slovenije.

F.G.