Državni parlament je usvojio zakon o ostvarivanju kulturnih prava pripadnika naroda bivše Jugoslavije

Delite

Nakon više od dvadeset godina  nastojanja da se na sistemskom nivou riješi pitanje položaja naroda sa područja bivše zajedničke države, danas je u Državnom parlamentu R. Slovenije usvojen Zakon o kulturnim pravima prpadnika naroda bivše Jugoslavije.

Nakon odbijanja prijedloga za raspisivanje konsultativnog referenduma u aprilu, Državni parlament (DP) je usvojio zakon o ostvarivanju kulturnih prava pripadnika naroda bivše Jugoslavije. Zakon predviđa da se finansiranje kulturnih programa prenosi na Ministarstvo kulture. Poslanici su zakon usvojili sa 50 glasova za i 27 protiv.

Zakon o ostvarivanju kulturnih prava pripadnika nacionalnih zajednica naroda bivše Jugoslavije pripremljen je u koaliciji i obuhvata Albance, Bošnjake, Crnogorce, Hrvate, Makedonce i Srbe koji žive u Sloveniji. U drugom čitanju zakon je usvojen početkom aprila, ali je prije konačne odluke DP morao da se izjasni o prijedlogu za raspisivanje konsultativnog referenduma, koji je predložila stranka NSi. Međutim, DP nije prihvatio prijedlog krajem aprila.

Usvojenim zakonom uređuju se načini ostvarivanja prava navedenih zajednica kao i  podrška ostvarivanju njihovih prava.  Zakon garantuje pravo na očuvanje i razvoj identiteta, negovanje kulture, očuvanje kulturne baštine, upotrebu maternjeg jezika i pisma i kreiranje medijskih programskih sadržaja. Ova prava će se ostvarivati ​​kroz projekte sufinansirane iz državnog budžeta i međunarodnih mehanizama podrške.

Zakon, između ostalog, predviđa da će kulturne programe za pripadnike navedenih nacionalnih zajednica finansirati Ministarstvo kulture, umjesto postojećeg javnog fonda za kulturne aktivnosti. Predviđena je i transformacija sadašnjeg Vladinog savjeta za pitanja nacionalnih zajednica u stalno konsultativno tijelo Vlade pod rukovodstvom Ministra kulture.

Prilikom razmatranja zakona, članovi matičnog odbora, na predlog koalicije, usvojili su amandman kojim je u zakon uveden novi član kojim se nalaže Ministarstvu prosvete da omogući djeci naroda naroda bivše Jugoslavije da uče svoj maternji jezik i kulturu u osnovnim i srednjim školama. Međutim, koalicija je kasnije povukla ovu odredbu.

Opozicione stranke SDS i NSi upozorile su da je zakon u neskladu sa samim sobom i predložile da se odluka odgodi za jednu od narednih sjednica radi pripreme usaglašavajućeg dodatka. Uprkos tome, zakon su podržale sve tri koalicione stranke, koje su istakle da zakonodavna i pravna služba DP nije našla nedosljednosti u zakonskom tekstu. Koalicija je optužila opoziciju da odugovlači i pokušava spriječiti usvajanje zakona.

Kako navode iz koalicije, zakon ispunjava obećanja data u plebiscitu i drugim dokumentima i namijenjen je slovenačkim građanima drugog etničnog porijekla.

Ostavite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja