Ministar Konaković razgovarao sa predstavnicima dijaspore u R. Sloveniji

Delite

Fahir Gutić, Edin Ljutović, Kerim Dizdar, Ministar Elmedin Konaković, Ismar Mujezinović, Edvin Dervišević i Senahil Asanagić

Fahir Gutić

Ljubljana, 21.6.23

Danas je u Ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Ljubljani upriličen sastanak Ministra vanjskih poslova BiH g. Elmedina Konakovića sa predstavnicima krovnih kulturnih organizacija koja rade na očuvanju jezika, kulture i identiteta u R. Sloveniji.

Domaćin susreta je bio prvi sekretar ambasade BiH u Sloveniji g. Edin Ljutović.

Sastanku su prisustvovali Ministar vanjskih poslova R.BiH g. Elmedin Konaković sa svojim stručnim saradnicima, te predstavnici Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije, potpresjednik saveza g. Fahir Gutić i član izvršnog odbora g. Kerim Dizdar. Bošnjački kulturni savez Slovenije je krovna organizacija bošnjačkih udruženja i društava u R. Sloveniji.

Sastanku su takođe prisustvovali i predstavnici Bosanskog akademskog društva u Sloveniji na čelu sa  g.Edvinom  Derviševićem i njegovim članovima. Pored g.Derviševića, bio je prisutan i istaknuti bosansko hercegovački slikar Ismar Mujezinović, kao i član BADS-a Senahil Asanagić.

Predstavnici su Ministra vanjskih poslova g. Elmedina Konakovića pojedinačno upoznali sa ciljevima i zadacima bosanskih i bošnjačkih udruženja i društava. Takođe je bilo go

vora o položaju građana i njihovom ustavno pravnom statusu u R. Sloveniji. Zatražena je prije svegaod zvaničnika BiH, moralna podrška BH udruženjima i cjelokupnoj dijaspori u R. Sloveniji. U razgovoru je bilo istaknuto da bi se BiH zvaničnici i predstavnici vlasti morali ugledati na druge države, u kontekstu je spomenuta  Slovenija, kako i na koji način se vodi briga i održavaju kontakti sa dijasporom.

Ministar Konaković je istakao, da će sa svojom ekipom probati da sagleda sve istaknute probleme koje su iznijeli predstavnici BKSS i BADS-a. Napomenuo je dalju saradnju i podršku. Rečeno je bilo, da će se u zvaničnim razgovorim sa predstavnicima vlasti u R. Sloveniji osvrnuti na iznesene probleme kao i želju i potrebu, da se položaj BiH manjine uredi na sistemskom nivou. Ministar Konaković je istakao, da će u svojim razgovorima spomenuti i Zakon o manjinama koj je u pripremi i koji bi mogao doći na dnevni red parlamenta negdje u kasnu jesen.