AKTUALNOBKSSProjekti 2015...SLOVENIJA

Bosansko-slovenski rječnik – džepna verzija

Ovih dana je iz štampe izašao veoma praktični priručnik BOSANSKO-SLOVENSKI RJEČNIK, džepno izdanje.

Na slovenskom tržištu stručne literature od 2014. godine dostupan je Bosansko-slovenski rječnik koji su izdali Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane i Slavistički komitet iz Sarajeva.

Džepnim bosansko-slovenskim rječnikom korisniku je ponuđena knjižica džepnog formata koja će zadovoljiti potrebu za osnovnim informacijama o određenim bosanskim riječima s kojim se korisnici mogu susresti svakodnevno.

Džepni bosansko-slovenski rječnik prvenstveno je namijenjen doseljenicima u Sloveniji, koji govore bosanskim jezikom. Također, koristan će biti i za ostali dio javnosti. Nadamo se da će biti pouzdan priručnik za sve ljude koji žive i rade u Sloveniji, a rođeni su u Bosni i Hercegovini ili su s njom i bosanskim jezikom povezani na neki drugi način.

Osnova za Džepni bosansko-slovenski rječnik bio je Bosansko-slovenski rječnik prof. dr. Senahida Halilovića i univ. dipl. slovenistkinje Amre Halilović. Njegov korpus je, zbog karaktera novog džepnog rječnika, prilično smanjen. Ostali su isti prijevodi koji su povezani sa situacijama s kojima se korisnici češće susreću. Prilikom uređivanja Džepnog bosansko-slovenskog rječnika, uzeta su u obzir polazišta koja su navedena u nastavku.

Izabran  popis odrednica temelji na popisu odrednica u Bosansko-slovenskom rječniku. Izabrane su odrednice koje su relevantne za korisnika bosanskog jezika koji živi i radi u Sloveniji i u svojoj svakodnevnici se susreće sa slovenskim jezikom. Za njih su navedeni ekvivalenti na slovenskom jeziku koji su preuzeti iz Bosansko-slovenskog rječnika.

U Džepnom bosansko-slovenskom rječniku zbog manjeg obima nisu navedene pisane, morfološke ili tvorbene varijante odrednice. Također, u rječniku nema skraćenica, kvalifikatora i ostalih gramatičkih podataka. Odrednice nemaju označene akcente. Korisniku nisu na raspolaganju ni stalne veze riječi, fraze i izreke. Imenice su pisane u nominativu, nemaju dodani oblik u genitivu jednine. Pridjevi su pisani u muškom rodu, nemaju navedeni oblik za ženski ili srednji rod. Glagoli su navedeni u infinitivu, nemaju dodani oblik za prvo lice jednine prezenta. Nepromjenjive vrste riječi zapisane su u svom jedinom obliku.

Korisnik Džepnog bosansko-slovenskog rječnika će dobiti osnovnu informaciju o značenju određene riječi na slovenskom jeziku. Prijevod će zadovoljiti njegovu osnovnu potrebu za razumijevanje nepoznate riječi ili će ga usmjeriti ka pretraživanju po obimnijem Bosansko-slovenskom rječniku.

Autori: Amra Halilović & Selvedin Pajalić
Izdavač: Bošnjački kulturni savez Slovenije / Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana
Rječnik je finansijski pomognut od strane Javnog fonda Republike Slovenijeza kulturne aktivnosti

Ddžepnu verziji izdanja može dobiti u Bošnjačkom kulturnom savezu Slovenije.
Kontakt: info@bkzs.si